Privacy Verklaring

Glossy Treffers

Privacy- en cookieverklaring

Via de website glossy.nu worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. 
Glossy Treffers respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij bij het plaatsen en afrekenen van uw bestelling om enkele persoonsgegevens. Daarnaast kunt u uw gegevens doorgeven via ons contactformulier, het gastenboek en onze mailinglist.

Wij verwerken van u de volgende gegevens:

Webshop:
- NAW gegevens
- e-mailadres
- telefoonnummer
- aankoopgeschiedenis
 
Gastenboek
- Naam
- e-mail adres
 
Mailinglist
- E-mal adres
 
Contactformulier
- Naam
- Telefoonnummer
- E-mail adres

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

- Het bestellen van produkten in onze webshop en de afhandeling van uw bestelling.
- Het opmaken van uw (digitale) facturen.
- Contact met ons opnemen via het contactformulier en het beantwoorden van uw vragen.
- Het verzenden van nieuwsbrieven indien u zich hiervoor ingeschreven heeft.

Beveiliging van uw data

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen, zoals beveiligde opslag van uw gegevens in onze database. Tevens worden alle gegevens die u op onze website invoert versleuteld verstuurd met het https protocol. (SSL)

Verstrekking aan derden

Glossy Treffers verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst. 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op. 

Profilering

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor profilering. 

Cookies

We maken op de websites van Glossy Treffers geen gebruik van (tracking-)cookies. Ook niet van Google analytics.

Wijzigingen

Glossy Treffers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 30 mei 2018